Documentsbibliotheek in SharePoint

Wanneer we structureel bestanden willen delen met collegas gaan we deze opslaan in een mappenstructuur op SharePoint, dit is een bestandsbibliotheek 

 

Waarom geen bestanden delen via OneDrive? 

Via OneDrive kunnen we sporadisch bestanden delen. Bestanden waar je kort even een mening over nodig hebt, of input van een collega moet krijgen. Maar de bestanden blijven telkens staan op een persoonlijke opslagplaats van één medewerker. Een bestandsbibliotheek op SharePoint biedt veel meer voordelen. 

 

Rechten in SharePoint 

Aan de hand van rechten kunnen we zeer eenvoudig een duidelijke structuur hanteren binnen een bedrijfZo kan bijvoorbeeld aan alle sales medewerkers toegang worden gegeven aan de sales bibliotheek en de marketing bibliotheek. Wanneer een nieuwe collega aan het sales team wordt toegevoegd krijgt hij dezelfde rechten. 

 

Waar staan mijn bestanden met SharePoint? 

Uw bestanden worden veilig opgeslagen in de datacenters van Microsoft. Gegevens van bedrijven in West-Europa staan in Dublin met een back-up in Amsterdam. 

U kan deze bestanden zeer eenvoudig opzoeken, openen en bewerken via het Office 365 portaal. Deze webpagina is altijd en overal via het internet beschikbaar. U hoeft enkel aan te melden met uw e-mailadres en wachtwoord. 

 

Kan ik mijn bestanden synchroniseren met mijn pc? 

Bestanden die via SharePoint in de cloud staan, kan je heel eenvoudig lokaal beschikbaar maken op uw pc. Uw mappen en documenten verschijnen gewoon in uw verkenner. Door middel van files on demand gaat de OneDrive client slim om met de opslagcapaciteit van uw computer. Bestanden die u vaak nodig heeft worden lokaal opgeslagen, lees: ook offline beschikbaar. Deze worden vergezeld door een logo met groen vinkje op witte achtergrond. Bestanden waar een wolkje bij staat, zijn enkel online beschikbaar. Wanneer u deze in uw verkenner opent, wordt het bestand zeer snel gedownload. U kan onmiddellijk verder met bewerken. Documenten die u altijd offline moet kunnen raadplegen kan u zelf aanduiden. Deze krijgen dan een icoontje met een wit vinkje op een groene achtergrond.  

 

Meer info:

Mijn bestanden in OneDrive (for Business)

Files on demand 

Bestanden delen in Teams 

files on demand
sharepoint sync
sharepoint web


Bibliothèque de documents dans SharePoint

Si vous souhaitez partager des fichiers de manière structurelle avec des collègues, nous les conserverons dans une structure en dossiers sur SharePoint, à savoir une bibliothèque de fichiers 

 

Pourquoi ne pas partager des fichiers avec OneDrive? 

OneDrive permet le partage sporadique de fichiers. Les fichiers sur lesquels vous avez besoin rapidement d'un avis ou pour lesquels vous attendez un ajout d'un collègue. Mais les fichiers restent chaque fois dans un espace de stockage personnel d'un collaborateur. Une bibliothèque de fichiers sur SharePoint offre bien plus d'avantages. 

 

Droits dans SharePoint 

Les droits permettent d'établir très facilement une structure claire dans une entreprise. Il est par exemple possible d'accorder un accès à la bibliothèque Sales et à la bibliothèque Marketing à tous les collaborateurs Sales. Lorsqu'un nouveau collègue intègre l'équipe Sales, il reçoit alors les mêmes droits. 

 

Où sont mes fichiers avec SharePoint? 

Vos fichiers sont conservés en sécurité dans les centres de données de Microsoft. Les données des entreprises d'Europe de l'Ouest sont stockées à Dublin, avec copie de sauvegarde à Amsterdam. 

Ces fichiers peuvent être facilement retrouvés, ouverts et modifiés sur le portail Office 365. Cette page est accessible partout et tout le temps sur internet. Il suffit d'indiquer votre adresse e-mail et votre mot de passe. 

 

Est-il possible de synchroniser mes fichiers avec mon PC? 

Les fichiers dans le cloud avec SharePoint peuvent être placés très facilement sur votre PC. Vos dossiers et documents apparaîtront tout normalement dans votre explorateur. Avec la fonction fichier à la demande, l'application OneDrive Client gérera intelligemment la capacité de stockage de votre ordinateur. Les fichiers dont vous avez souvent besoin seront stockés localement, à savoir qu'ils seront aussi disponibles hors ligne et reconnaissables à un logo avec une petite coche verte sur fond blanc. Les fichiers accompagnés d'un petit nuage seront eux disponibles uniquement en ligne. En cliquant sur le fichier dans votre explorateur, celui-ci sera téléchargé très rapidement et vous pourrez immédiatement travailler dedans. Vous pouvez aussi indiquer vous-même les documents que vous devez toujours pouvoir consulter hors ligne. Ceux-ci présenteront alors une petite icône avec une coche blanche sur fond vert.

 

Plus d'info:

Mes fichiers dans OneDrive (Business) 

Fichiers à la demande 

Partage de fichiers dans Teams 

files on demand
sharepoint sync
sharepoint web

English

English

files on demand
sharepoint sync
sharepoint web

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.