Bestanden delen in Teams

Het delen van bestanden in Teams kan globaal gezien op 2 verschillende manieren. Je kan een bestand toevoegen aan een chatgesprek (met één of meerdere personen) of je kan een bestand toevoegen aan een kanaal binnen een team. 

 

In beide gevallen komt uw bestand onder het tablad ‘bestanden’ terecht. Maar er is wel degelijk een verschil 

 

Bestanden delen in Teams via Chat 

Met Teams kan je zeer eenvoudig een chatgesprek opzetten, dit kan met één of meerdere collega’s. (Tip: geef een chat met meerdere collega’s een naam). Wanneer je een bestand wil delen krijgt u de optie om een bestand te uploaden vanop uw computer of een OneDrive bestand te selecteren. Wanneer je een OneDrive bestand deelt, blijft het bestand op uw OneDrive staan en wordt deze automatisch gedeeld met de collega’s in het groepsgesprek. Zij zullen dit bestand kunnen openen vanuit Teams of via de gedeelde bestanden in OneDrive. Wanneer u kiest om een bestand te uploaden vanop uw computer, wordt deze toegevoegd aan uw OneDrive en nadien gedeeld met de collega’s.  

 

Bestanden delen in Teams via een kanaal 

Wanneer we in Teams een bestand delen in een kanaal krijgen we dezelfde twee opties: vanuit OneDrive of lokaal bestand. In beide gevallen wordt het bestand gekopieerd en opgeslagen in de SharePoint bibliotheek van dat specifieke Team. Wanneer het tabblad ‘bestanden’ wordt geopend, krijgen we bovenaan de mogelijkheid om naar de SharePoint site te gaan. Dit is de locatie waar de bestanden opgeslagen worden.

 

Meer info:

Mijn bestanden in OneDrive (for Business)

Documentsbibliotheek in SharePoint

Files on demand

microsoft teams
files microsoft teams


Partage de fichiers dans Teams

Le partage de fichiers dans Teams peut globalement se faire de 2 manières. Vous pouvez ajouter un fichier à une discussion par chat (avec une ou plusieurs personnes) ou ajouter un fichier à un canal dans une équipe. 

 

Dans les deux cas, votre fichier apparaîtra sous l'onglet « fichiers ». Il y aura toutefois bien une différence.  

 

Partage de fichiers dans Teams avec Chat 

Teams permet de lancer très facilement une discussion par chat avec un ou plusieurs collègues. (Astuce : pensez toujours à donner un nom à la conversation avec plusieurs collègues). Si vous souhaitez partager un fichier, vous aurez alors le choix entre télécharger un fichier à partir de votre ordinateur ou sélectionner un fichier OneDrive. Si vous partagez un fichier OneDrive, le fichier restera sur votre OneDrive et sera partagé automatiquement avec les collègues dans le groupe de conversation, qui pourront alors ouvrir ce fichier à partir de Teams ou des fichiers partagés dans OneDrive. Si vous décidez de télécharger un fichier à partir de votre ordinateur, celui-ci sera ajouté à votre OneDrive et ensuite partagé avec les collègues.  

 

Partage de fichiers dans Teams avec ajout à un canal 

Pour partager un fichier dans Teams à travers un canal, les options sont les mêmes: à partir de OneDrive ou fichier local. Dans les deux cas, le fichier sera copié et sauvegardé dans la bibliothèque SharePoint de ce Team spécifique. En ouvrant l'onglet «fichiers», il sera possible, dans le haut, d'accéder au site SharePoint. C'est l'endroit où sont conservés les fichiers. 

 

Plus d'info:

Mes fichiers dans OneDrive (Business)

Bibliothèque de documents dans SharePoint

Fichiers à la demande

microsoft teams
files microsoft teams

English

English

microsoft teams
files microsoft teams

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.