SECAAS

De huidige communicatiemogelijkheden waardoor we efficiënt en flexibel kunnen samenwerken brengen natuurlijk een aantal gevaren met zich mee. Bovendien wordt de regelgeving met betrekking tot het beveiligen van onze gegevens (en dat van anderen) steeds strenger. Het beschermen van onze toestellen en van onze infrastructuur door middel van antivirussen, firewalls en back-ups blijft nog steeds zeer belangrijk. Maar daarnaast stijgt het belang om veilig om te gaan met data en identiteit. Mentaliteitswijzigingen bij onze medewerkers, die steeds overal en op gelijk welk toestel actief willen zijn, maken deze taak niet simpel. Het is belangrijk om als organisatie een controleerbaar platform te hebben waar de toegang en beveiligingsmogelijkheden kunnen worden samengebracht met de eisen van de medewerkers.

Services

Bescherm uw data

Bepaal zelf wat er met uw bedrijfsdata kan en mag gebeuren. Enterprise Mobility + Security van Microsoft biedt u de mogelijkheid om de data te beschermen op maat van jouw bedrijf.

Bescherm uw toestellen

Zorg voor een optimale bescherming van uw toestellen aan de hand van een anti-virus en back-up.

Multi-factor authentication

Met MFA kan u zeker zijn dat uw data enkel door u en uw medewerkers geraadpleegd wordt. Medewerkers die vanop een ander locatie de data willen openen worden gevraagd hun identiteit dubbel te bevestigen. Bijvoordbeeld door middel van een code per sms.

Ook interessant:


Care365

Care 365

IT-Care neemt uw IT-zorgen over zodat u zich kan focussen op uw bedrijf.
Support voor de IT-administrator en eindgebruikers zonder verrassingen.

Lees meer
Cloud365

Cloud 365

Maak de juiste keuzes, creëer een flexibele cloudomgeving voor uw medewerkers en optimaliseer de werking van uw bedrijf. Haal het maximum uit Office 365 en Microsoft Azure.

Lees meer
TaaS

TaaS

Implementeer de modern workplace binnen uw bedrijf met Microsoft Teams. Vervang uw telefooncentrale en creëer één transparant communicatie- en samenwerkingsplatform.

Onze blogs


Meer blogberichten

Onze referenties


Meer referenties
SECAAS

Les possibilités de communication actuelles qui nous permettent de collaborer de manière à la fois flexible et efficace ne sont bien évidemment pas sans danger. Sans compter que la réglementation en matière de protection de nos données (et des données d'autrui) est toujours plus stricte. Protéger les appareils et les infrastructures au moyen d'antivirus, pare-feu et autres sauvegardes reste donc essentiel. Mais à cela s'ajoute aussi l'importance toujours plus grande de la sécurité des données et identités. Une tâche encore compliquée par l'évolution des mentalités dans le chef de nos collaborateurs qui veulent être actifs partout, tout le temps et sur n'importe quel appareil. Il est donc important en tant qu'organisation de disposer d'une plateforme contrôlable conciliant accès et possibilités de sécurisation avec les exigences des collaborateurs.

Services

Protégez vos données

Définissez ce qu'il est possible et permis de faire avec vos données. Enterprise Mobility + Security de Microsoft permet une protection sur mesure des données de votre entreprise.

Protégez vos appareils

Veillez à une protection optimale de vos appareils avec un anti-virus et des procédures de sauvegarde..

Authentification multi-facteurs

L'AMF permet d'avoir la certitude que vos données ne pourront être consultées que par vous-même et vos collaborateurs. Les collaborateurs qui souhaitent ouvrir les données à partir d'un autre endroit doivent confirmer doublement leur identité, sous forme de code envoyé par SMS par exemple.

Aussi intéressant:


Cloud365

Cloud 365

Faites les bons choix, créez un environnement cloud sécurisé pour vos collaborateurs et optimisez le fonctionnement de votre entreprise. Retirez le maximum d'Office 365 et Microsoft Azure.

Lire la suite
Cloud365

Care 365

IT-Care prend en charge tous vos soucis IT pour vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier. Assistance sans surprises pour l'administrateur IT et les utilisateurs finaux.

Lire la suite
TaaS

TaaS

Créez un espace de travail moderne (modern workplace) dans votre entreprise avec Microsoft Teams. Remplacez votre central téléphonique et créez une plateforme de communication et de collaboration transparente.

Lire la suite

Blogs


Autres blogs

Nos références


Autres références

-- English version herer --

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.