“Betaalbare informatica op maat voor de kleine KMO!”

“IT-Care denkt mee met de klant, biedt een oplossing op maat aan, maakt indruk door een uitstekende hulplijn en zweert bij een overzichtelijke en betaalbare service”. Véronique Rogiers is heus geen sales manager van ITCare, maar mede-zaakvoerder van Houthandel Verbrugghe uit Ieper. Dit jaar opteerde deze KMO om resoluut de kaart van de toekomst te trekken en voortaan te werken vanuit de cloud. “We zijn pas bezig, maar ervaren constant de voordelen: automatische back-ups, probleemloos werken op afstand, gedeelde bestanden, een perfecte interne én externe communicatie en dat alles voor een vast maandbedrag. IT-Care weet ook de kleinere KMO op zijn informaticawenken te bedienen.”

 

“Houthandel Verbrugghe is al decennia een naam in Ieper en de regio. Vader André nam de houthandel op de Oude Veemarkt in 1955 over van de familie Schmidt. Later verhuisde het bedrijf naar de Maarschalk Plumerlaan. In 1983 nam diens zoon Yves, mijn echtgenoot, de zaak over. Hij kampte meteen met plaatsgebrek en verhuisde naar de huidige locatie, de Albert Dehemlaan. Sinds ons huwelijk in 1989 werk ik samen met Yves. Intussen bestaat ons team verder uit een deeltijdse bediende en drie voltijdse arbeiders. Houthandel Verbrugghe staat ten dienste van de vakman en de    doehetzelver en biedt naast hout- en plaatmaterialen ook isolatie, velux, koepels, houtbeschermingsproducten, plafond- en muurbekleding, parket en kurkvloeren aan.”

 

“Wij willen vooruit, ook op administratief vlak, en opteerden voor toekomstgerichte informatica.”

 

“De herinrichting van onze kantoren zette ons aan het nadenken. We ontdekten ook dat de nieuwste software steeds hogere eisen aan de hardware stelt en bepaalde programma’s zelfs niet meer draaien op oudere systemen. Omdat we sinds jaar en dag klant zijn bij enerzijds TopPower voor onze software en anderzijds bij IT-Care voor de hardware, vroegen we het bedrijf een oplossing op maat uit te denken. We wilden niet alleen ‘mee’ zijn, we wilden zelfs een beetje ‘voor’ zijn. ITCare maakte ons meer dan warm voor werken in de cloud en eerlijk gezegd, we willen niet meer terug naar vroeger. We werken vlotter, sneller, accurater en ongetwijfeld ook veiliger - waardoor de klanten nog vlotter bediend worden”.

 

“Dankzij de cloud beschikken we overal constant over alle informatie. Zelfs als ik een weekendje weg ben, kan ik in één twee drie aan het werk.”

 

“Wij beschikken over drie werkstations in de burelen, maar ook in onze woning heb ik een computer. Het is intussen bijna routine: net voor de start van een nieuwe werkweek check ik van thuis uit of tijdens een weekendje weg van op een hotelkamer mijn mails en leg de prioriteiten vast voor de komende werkdag. Op die manier weet ik de meest dringende to do’s vast te leggen. Die voorbereiding brengt een zekere rust en de klanten appreciëren onze gedetailleerde planning en aanpak.”

 

“We zijn uitermate tevreden over de dienstverlening van IT-Care.”

 

“Ik moet eerlijk toegeven dat de omschakeling niet van een leien dakje liep. IT-Care loste de meeste problemen op voorhand op, maar na de omschakeling kregen we nog met kinderziektes te maken. Geen probleem, de hulplijn werkte perfect en meestal was er binnen enkele uren een adequate oplossing voor het probleem. Zijn wij blij dat we opteerden voor een IT-Care contract. Op die manier hoefden we niet extra te betalen voor al die support”.

 

“Kortom, werken in de cloud biedt enkel voordelen.”

 

“We staan er al niet meer bij stil maar we krijgen automatische back-ups en ook de firewalls en antivirusprogramma’s worden constant geüpdatet. De interne en externe communicatie verloopt vlotter en alle informatie is voor elke medewerker – waar die zich ook bevindt – zeer vlot bereikbaar.“

 

“Binnenkort bieden we onze bediende de kans om thuis te werken, dankzij de cloud.”

 

“Voor de klanten vertaalt deze revolutie zich in een snellere service. We verliezen minder tijd aan administratieve rompslomp en hebben daardoor meer tijd om adviezen uit te brengen of klanten te begeleiden. En misschien is het grootste voordeel nog dat financiële verrassingen onmogelijk zijn. We betalen een maandelijkse vergoeding - ook voor het IT-Care contract – en kunnen dus perfect begroten wat de inzet van informatica ons op jaarbasis kost”.

 

“Ook ons bedrijf vroeg om een zeer gepersonaliseerde aanpak en die service kon en wou IT-Care bieden.”

 

“Wij zijn zeker geen techneuten of gepassioneerde computerfreaks. Toch zijn mijn man en ikzelf volop gewonnen voor deze nieuwste evolutie. Werken in de cloud biedt enkel voordelen en ik ben ervan overtuigd dat al die bedrijfsgegevens voldoende veilig opgeslagen zijn. Er zijn ook voldoende garanties dat ze niet kunnen bewerkt worden door derden. Koudwatervrees is echt niet nodig.“

 

“Wie het goed voor heeft met zijn bedrijf, moet op de kar springen, mee evolueren en dus… werken in de cloud.”

houthandel verbrugghe 1
houthandel verbrugghe 2

“Une infrastructure informatique abordable à la mesure d’une petite PME!”

“IT-Care réfléchit avec le client, propose une solution sur mesure, fait forte impression grâce à sa ligne de secours et garantit un service à la fois clair et abordable. Véronique Rogiers n’est en aucun cas responsable commerciale chez IT-Care, mais cogérante de l’entreprise Houthandel Verbrugghe, à Ypres. Cette année, cette PME a décidé de jouer résolument la carte de l’avenir et de faire le saut vers le cloud. La mise en oeuvre est toujours en cours, mais nous constatons sans cesse des avantages: sauvegardes automatiques, travail à distance optimal, partage de fichiers, communication interne et externe parfaite. Le tout pour un montant mensuel fixe. IT-Care met indéniablement l’informatique au service des plus petites PME.”

 

“Houthandel Verbrugghe s’est fait un nom à Ypres et dans la région depuis plusieurs décennies. André, le père de famille, a racheté le commerce de bois de l’Oude Veemarkt à la famille Schmidt en 1955. Par la suite, l’entreprise a déménagé pour s’installer sur la Maarschalk Plumerlaan. Yves, mon mari, a pris la suite de son père en 1983. Nous avons vite manqué de place et nous avons pris nos quartiers à l’adresse actuelle, sur l’Albert Dehemlaan. Je travaille avec Yves depuis notre mariage, en 1989. Notre équipe compte actuellement un employé à temps partiel et trois ouvriers à temps plein. Houthandel Verbrugghe est au service des professionnels et des amateurs de bricolage. Outre le bois et les panneaux, l’entreprise propose des Velux, des puits de lumière, des produits de protection pour les bois, des revêtements de plafonds et muraux, du parquet et des sols en liège. Sans oublier l’isolations.”

 

“Nous voulions aller de l’avant sur le plan administratif. C’est pourquoi nous avons opté pour un système informatique tourné vers l’avenir.”

 

“Le réaménagement de nos bureaux nous a fait réfléchir. Nous nous sommes rendu compte que les logiciels dernier cri imposaient des exigences de plus en plus fortes en termes de matériel et que les anciens systèmes ne prenaient même plus en charge certains programmes.”

 

“Nous avons toujours acheté nos logiciels chez TopPower et notre matériel chez IT-Care. Nous avons donc demandé à l’entreprise d’élaborer une solution sur mesure. Nous ne voulions pas seulement être en phase avec notre temps, nous voulions avoir une longueur d’avance. IT-Care nous a convaincus de travailler dans le cloud. Et en toute honnêteté, nous ne voudrions revenir en arrière pour rien au monde. Notre travail a gagné en efficacité, en rapidité, en précision et, sans nul doute, en sécurité. De quoi optimiser le service que nous offrons à nos clients.”

 

“Grâce au cloud, nous avons accès à toutes les informations partout et à tout moment. Même quand je pars en week-end, je peux me mettre au travail en un clin d’oeil.”

 

“Nous avons trois postes de travail au bureau, mais j’ai aussi un ordinateur à la maison. Aujourd’hui, c’est devenu une habitude: avant d’entamer une nouvelle semaine de travail, je consulte mes mails chez moi ou, si je suis en week-end, depuis ma chambre d’hôtel. Je fixe ensuite les priorités du lendemain. Cela me permet de déterminer les missions les plus urgentes. Cette préparation assure une certaine sérénité et les clients apprécient notre planification et notre approche détaillées.”

 

“La transition ne s’est certes pas déroulée comme sur des roulettes. IT-Care avait résolu la plupart des problèmes au préablable, mais nous avons encore été confrontés à quelques problèmes de rodage après la réorganisation. Pas de panique, la ligne d’assistance a très bien fonctionné et, en général, une solution était trouvée en quelques heures. Nous sommes ravis d’avoir opté pour un contrat IT-Care Prevention, car nous n’avons pas dû payer de frais d’assistance supplémentaires.”

 

“Bref, travailler dans le cloud n’offre que des avantages.”

 

“Nous n’y faisons plus attention, mais nous bénéficions de back-ups automatiques et de mises à jour constantes des pare-feu et des antivirus. La communication interne et externe a été optimisée. Les collaborateurs ont accès à toutes les informations, où qu’ils soient.”

 

“Grâce au cloud, notre employé aura bientôt la possibilité de travailler à domicile.”

 

“Pour le client, cette révolution se traduit par un service plus rapide. Nous consacrons moins de temps à l’aspect administratif, ce qui nous en laisse davantage pour conseiller et guider la clientèle. Qui plus est, nous n’avons plus de surprises au niveau financier. Il s’agit peut-être du principal avantage. Nous payons un montant mensuel (y compris pour le contrat IT-Care Prevention), ce qui nous permet d’évaluer précisément la part de l’informatique dans nos coûts annuels.“

 

“Notre entreprise nécessitait, elle aussi, une approche très personnalisée: un service qu’IT-Care pouvait et voulait offrir.”

 

“Nous sommes loin d’être des techniciens ou des spécialistes. Mon mari et moi avons malgré tout été enthousiasmés par cette évolution. Travailler dans le cloud n’offre que des avantages et je suis convaincue que toutes les données de l’entreprise sont stockées en toute sécurité. Nous avons, en outre, la garantie qu’elles ne peuvent pas être traitées par des tiers. Il n’y a aucune crainte à avoir.”

 

“Faire progresser son entreprise, c’est prendre le train en marche et donc... travailler dans le cloud.”

houthandel verbrugghe 1
houthandel verbrugghe 2

English

English

houthandel verbrugghe 1
houthandel verbrugghe 2
ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.