"Het voorstel tot implementatie lag volledig in lijn met de strategie van Flamant, zijnde een nauwe samenwerking tussen Flamant IT en IT-Care."

Ik ben Tom Van Bockstaele, verantwoordelijke IT voor de groep Flamant. Flamant is actief binnen de decoratie- en interieursector. Wij leveren zowel aan groothandel als aan detailhandel. De bevoorrading gebeurt vanuit ons eigen distributiecenter.

 

Flamant heeft gekozen voor een cloudoplossing omwille van de eenvoudige reden dat het volledig in lijn ligt met de strategie van Flamant, zijnde het redundant maken van bedrijfskritische systemen. In een eerste fase hebben we onze ERP aangepakt. We focussen ons hierbij op het Microsoft Office 365 verhaal.

 

We hebben gekozen om te werken met een Proximus ICT Expert om de eenvoudige reden dat we tijdens onze zoektocht naar offertes heel veelzijdige en technische oplossingen voorgeschoteld kregen, met heel diverse prijszettingen. Eigenlijk rezen er bij Flamant meer vragen dan antwoorden. IT-Care - onze Proximus ICT Expert - heeft to the point antwoorden gegeven en ook oplossingen naar voren geschoven betreffende de problematiek bij Flamant. Dit gaf natuurlijk het nodige vertrouwen.

 

Daarenboven was de prijszetting zeer concurrentieel en het voorstel tot implementatie lag volledig in lijn met de strategie van Flamant, zijnde een nauwe samenwerking tussen Flamant IT en de partner bij de implementatie van het project.

 

flamant interieur

"La proposition d'implémentation s'inscrivait dans la stratégie de Flamant, c'est-à-dire une collaboration étroite entre Flamant IT et IT-Care."

Je suis Tom van Boxkstaele, responsable IT pour le groupe Flamant. Flamant est actif dans le secteur de la décoration d'intérieur. Nous livrons aussi bien le commerce en gros que le commerce de détail. L'approvisionnement se fait depuis notre centre de distribution.

 

Flamant a opté pour la solution Cloud car celle-ci était en accord avec la stratégie développée chez Flamant: avoir des back-ups des systèmes essentiels de l'entreprise. Dans la première phase, nous nous sommes attaqués à notre ERP. Et maintenant, nous nous focalisons sur Office 365.

 

Nous avons choisi de travailler avec Proximus ICT Expert car pendant notre recherche d'offres, ce partenaire nous a proposé de nombreuses solutions techniques, ainsi que des prix très variés. Chez Flamant, il y a plus de demandes que de réponses. Proximus ICT Expert nous a fourni des réponses adéquates et a également proposé des solutions relatives à la problématique de Flamant. Ca nous a tout de suite mis en confiance.

 

Plus, leur fixation des prix était trés concurrentielle et la proposition d'une implémentation s'inscrivait dans la stratégie de Flamant, c'est-à-dire une collaboration étroite entre Flamant IT et le partenaire lors de la mise en ouvre du projet.

flamant interieur

English

English

flamant interieur
ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.