Wij hebben gekozen voor de cloudoplossing omdat dat eigenlijk na analyse de enige oplossing was die aan onze 3 uitdagingen tegemoetkwam

Ik ben Mattias Van Reybrouck, gedelegeerd bestuurder van "Van Reybrouck Accountants & Tax Consultants". Van Reybrouck Accountants & Tax Consultants is een kantoor die gespecialiseerd is in accountancy en fiscaliteit. We zijn een kantoor met 24 medewerkers en 4 vennoten. We werken vanuit 2 locaties: Brussel en Brugge.

 

Wij hebben gekozen voor de cloudoplossing omdat dat eigenlijk na analyse de enige oplossing was die aan onze 3 uitdagingen tegemoetkwam:

 

  • Het flexibele werken, dus een flexibele omgeving: de cloudomgeving kan je aanpassen naarmate je bedrijf groeit.
  • Het werken vanop verschillende locaties is met de cloudomgeving geen enkel probleem gezien de servers niet on-site staan. Ik geef zelf ook graag nog een ander voorbeeld: We zijn in april 2013 verhuisd naar ons nieuwe kantoor in Brugge. We werken echter sinds maart al in de cloudomgeving. Die verhuis heeft maar 1 dag verlies aan werk opgeleverd, maar die ene dag hebben een deel mensen zelfs perfect kunnen verder werken van thuis uit gezien de servers helemaal niet moesten verhuisd worden.
  • Ten derde: het back-up systeem. Wij hebben zelf een datacenter van Proximus bezocht en we moeten vaststellen dat het als KMO onmogelijk is om dezelfde on-site beveiliging na te bouwen als de beveiliging die in het Proximus datacenter voorhanden is.

IT-Care, onze ICT Expert, daar werken we al 20 jaar mee samen en bij de analyse van de nieuwe serveromgeving hebben we zowel de on-site als de off-site piste bewandeld. Onze ICT Expert - waar we een zeer groot vertrouwen in hebben - heeft ons ook echt aanbevolen om voor het cloud verhaal te gaan. Het was een grote uitdaging voor ons maar we zijn daar goed doorgeloodst en nu zeer tevreden dat we met een professionele ICT Expert de overschakeling naar de cloudomgeving doorgemaakt hebben.

van reybrouck gebouw

Nous avons opté pour la solution Cloud car après analyse, il s'est avéré que c'était l'unique solution qui répondait à nos trois défis

Je suis Mattias Van Reybrouck, administrateur délégué de Van Reybrouck Accountants & Taks Consultance. C'est une entreprise spécialisée en comptabilité et fiscalité. La société compte 24 collaborateurs et quatre associés. Et nous travaillons depuis deux endroits: Bruxelles et Bruges.

 

Nous avons opté pour la solution Cloud car après analyse, il s'est avéré que c'était l'unique solution qui répondait à nos trois défis. Travailler de manière flexible dans un environnement flexible ...

 

L'environnement Cloud permet de s'adapter à mesure que la société s'agrandit. Cela ne pose plus aucun problème de travailler à des endroits différents étant donné que les serveurs ne sont pas sur site. Je vais vous donner un exemple. Nous avons déménagé en avril dans de nouveaux locaux à Bruges. Mais depuis mars, nous travaillons avec le Cloud. Ce déménagement ne nous a demandé qu'un jour de travail, mais les employés ont pu continuer à travailler à domicile car les serveurs n'ont pas dû être déménagés.

 

Et enfin, il y a le système de back-up. On a visité le centre de données de Proximus et on a constaté qu'il était impossible pour les PME d'avoir une protection sur site comparable à celle proposée par Proximus. Nos experts ICT travaillent déjà ensemble depuis 20 ans. Après avoir analysé le nouvel environnement des serveurs, ils ont exploré aussi bien les pistes sur site que hors site.

 

Notre Expert ICT IT-Care, en qui nous avons une grande confiance, nous a recommandé d'opter pour le Cloud. C'était un grand défi. Mais nous l'avons relevé et sommes désormais satisfaits d'avoir opté pour un environnement Cloud avec l'aide d'un expert ICT professionnel.

van reybrouck gebouw

English

English

van reybrouck gebouw
ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.