“Dankzij de oplossingen van IT-Care zijn we steeds mee op vlak van security. Niet onbelangrijk nu de GDPR eraan komt.”

KLIMA+ is een familiebedrijf. Ze besteden veel aandacht aan het gezin en zorgen voor een open familiale spirit onder de collega’s. Bij KLIMA+ werken zo’n 50-tal mensen: techniekers, projectleiders, administratieve bedienden en het managementteam. KLIMA+ is een installatiebedrijf actief in Oost- en West-Vlaanderen. Ze installeren, onderhouden en herstellen volgende klimaatsystemen: verwarming, ventilatie, airco, sanitair, badkamer en warmtepompen. KLIMA+ is het resultaat van een fusie van 3 HVAC-bedrijven: Verschueren uit Oudenaarde, De Vos verwarmingssystemen uit Nazareth en Sanitair Coucke uit Harelbeke.

 

Al in 2004 koos KLIMA+ resoluut voor de cloud. “Het belang van ICT groeit voordurend”, vertelt Peter De Vos. “Maar tegelijk neemt ook de complexiteit toe en stijgt de nood aan expertise.” ICT is onmisbaar, maar vormt bij KLIMA+ tegelijk niet de kerntaak van het bedrijf. Ook daarom besteedde het bedrijf zijn complete ICT-omgeving uit. “Van een IT-partner verwachten we dat hij een proactieve aanpak biedt, dat hij initiatief neemt en ICT-oplossingen aanreikt om ons vlotter en efficiënter te laten werken.”

 

De juiste partner

 

KLIMA+ bleef echter wat op haar honger zitten. De partner van toen kreeg bovendien met een beveiligingsincident af te rekenen, dus besliste KLIMA+ naar een andere partij uit te kijken. Peter De Vos: “Het probleem raakte uiteindelijk wel opgelost, maar het vertrouwen was helemaal zoek. Wij kozen toen voor Proximus en partner IT-Care uit Poperinge want die zorgen er dankzij gepaste oplossingen voor dat we steeds mee zijn op het vlak van security. Niet onbelangrijk nu de GDPR eraan komt.”

 

Vlot naar de beveiligde cloud

 

De overstap naar ‘KMO in de Cloud’ is daar ondertussen het bewijs van. Het biedt niet alleen een performante, maar ook een veilige omgeving. Zo staat WatchGuard in voor een breed gamma aan securitydiensten, zoals firewall en antispam. Microsoft Advanced Threat Protection zorgt ervoor dat cybercriminelen het bedrijfsnetwerk niet binnen raken. “Die beveiliging is essentieel voor ons bedrijf”, zegt Peter De Vos. “Zo is ons systeem altijd up-to-date, terwijl alle applicaties en bedrijfsdata zich veilig in de cloud bevinden.”

 

Lees meer over de IT-Care security.

klima+

“IT-Care veille à ce que notre protection soit toujours à la pointe grâce à des solutions adaptées. C’est important avec l’arrivée du RGPD.”

KLIMA + est une entreprise familiale. Ils accordent beaucoup d’attention à la famille et offrent un esprit de famille ouvert à leurs collègues. Environ 50 personnes travaillent chez KLIMA +: des techniciens, des chefs de projet, des employés administratifs et l’équipe de direction. KLIMA + est une entreprise d’installation active en Flandre orientale et occidentale. KLIMA + est le résultat d’une fusion de 3 sociétés de CVC: Verschueren d’Oudenaarde, systèmes de chauffage De Vos de Nazareth et Sanitair Coucke de Harelbeke. KLIMA+ installe et entretient des systèmes de chauffage, ventilation et air conditionné. L’entreprise de services familiale d’Audenarde emploie quarante collaborateurs et applique une approche résolument axée sur le client. Via le partenaire de Proximus IT-Care, KLIMA+ a choisi la sécurité avec ‘PME dans le cloud’.

 

KLIMA+ a opté pour le cloud dès 2004. “L’IT est de plus en plus important”, note Peter De Vos. “Mais il est aussi de plus en plus complexe et les besoins en expertise augmentent.” Aussi incontournable soit-il, l’IT n’est pas le coeur de métier de KLIMA+. L’entreprise a donc totalement externalisé son environnement IT. “Nous attendons d’un partenaire IT une approche proactive, des initiatives et des solutions IT qui nous facilitent le travail et renforcent notre efficacité.”

 

Le bon partenaire

 

KLIMA+ restait cependant sur sa faim. Son partenaire de l’époque ayant connu un incident de sécurité, l’entreprise a préféré aller voir ailleurs. Peter De Vos : “Le problème a finalement été résolu, mais la confiance n’était plus là. Nous avons opté pour Proximus et son partenaire IT-Care de Poperinghe, car ils veillent à ce que notre protection soit toujours à la pointe grâce à des solutions adaptées. C’est important avec l’arrivée du RGPD.”

 

Transition sans faille

 

La transition vers ‘PME dans le Cloud’ en est la preuve. Cette solution offre un environnement à la fois performant et sécurisé. WatchGuard propose une multitude de services de sécurité, tels qu’un pare-feu et un antispam. Microsoft Advanced Threat Protection tient les cybercriminels à l’écart du réseau de l’entreprise. “Cette protection est essentielle pour notre organisation”, souligne Peter De Vos. “Notre système est toujours à jour et toutes nos applications et données d’entreprise sont hébergées en sécurité dans le cloud.”

 

En savoir plus sur la sécurité d'IT-Care.

klima+

English

English

klima+
ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.