Teams
Telco
Voka_Logo

9/17/2020

VOKA - Stefanie Vanmeerbeek

Vlot bereikbaar zijn voor zowel collega’s als klanten is voor Voka – het Vlaams netwerk van ondernemingen, cruciaal. Om de interne samenwerking en de communicatie met klanten vlotter te doen verlopen, introduceerde Voka Microsoft Teams als oplossing voor productiviteit én telefonie.

Office 365
spadel logo

5/20/2018

Spadel - Wassim Hdidouan

Enkele nieuwe programma’s die bij Spadel in gebruik zijn sinds de migratie naar Office 365, zijn bijvoorbeeld OneNote, OneDrive en Outlook.

Security
Support
klima+ logo

11/13/2017

Klima+ - Peter De Vos

Van een IT-partner verwachten we dat hij een proactieve aanpak biedt, dat hij initiatief neemt en ICT-oplossingen aanreikt om ons vlotter en efficiënter te laten werken.

Office 365
Support
setip logo

9/5/2017

Setip Belgium - Raphaël Gossiaux

Wanneer ik een apparaat gebruik dat niet van mij is, kan ik me bij Office 365 online aanmelden en heb ik in enkele seconden - heel snel dus - toegang tot mijn eigen mails, in dezelfde interface.

Office 365
sint paulus logo

5/19/2017

Scholengemeenschap Sint-Paulus - Jean-Marie Noreillie

IT-Care heeft goed geluisterd naar onze noden en er een visueel aantrekkelijk geheel van gemaakt. De respons van de gebruikers is dan ook heel positief. Wij zijn erg blij met onze cloudomgeving die achter de schermen door Microsoft verder ontwikkeld wordt en van ons een minimum aan onderhoud vraagt.

Office 365
flamant home

3/14/2017

Flamant - Tom Van Bockstaele

IT-Care - onze ICT Expert - heeft to the point antwoorden gegeven en ook oplossingen naar voren geschoven betreffende de problematiek bij Flamant. Dit gaf natuurlijk het nodige vertrouwen.

Office 365
Goodplanet logo

10/26/2016

Goodplanet - Peter Hulpiau

Automatisatie van processen zorgt dat taken steeds de juiste flow volgen, niet alleen intern, maar ook als uitwisselingsplatform voor informatie en documenten tussen GoodPlanet en externe partijen.

Office 365
Support
Teamaccount logo

10/5/2016

TeamAccount - Geert Thoré

IT-Care is als ICT Expert reeds op vele vlakken een goede keuze gebleken.

Office 365
Telco
ACOD CGSP logo

8/16/2015

ACOD-CGSP - Michel Meyer

Documenten veilig bewaren is belangrijk. Wij hebben heel wat persoonlijke gegevens van leden, die we willen beschermen.

Office 365
Support
concordia textiles logo

7/9/2015

Concordia Textiles - Thierry Vermeulen

Onze mailserver was aan vervanging toe. Dit was een eerste insteek om te migreren naar Office 365.

Office 365
join for water protos logo

12/23/2013

Join For Water - Vincent Volckaert

IT-Care begeleidde Join For Water tijdens de migratie van de mailserver. Dankzij hun expertise en de scripttaal Microsoft Powershell verliep het instellen van de verschillende parameters veel gemakkelijker.

Support
esso logo

5/6/2012

Piet Vantieghem

Voor mij is veiligheid de belangrijkste eigenschap van de cloud . Ik heb veel minder schrik om data te verliezen omwille van een server crash, diefstal, brand, …

Office 365
Support
van reybrouck

4/24/2012

Mattias Van Reybrouck

IT-Care, onze ICT Expert, daar werken we al 20 jaar mee samen en bij de analyse van de nieuwe serveromgeving hebben we zowel de on-site als de off-site piste bewandeld.

Office 365
Support
remitrans logo

3/3/2012

Remitrans - Sofie Eeckhout

Sinds maart 2012 werken we volledig in de cloud. Dit wil zeggen dat er geen servers meer staan bij ons ter plaatse. Via IT-Care huren we serverruimte in een sterk beveiligd datacenter.

Office 365
Support
transport van renterghem logo

6/27/2011

Guy Van Renterghem

Doordat we echter heel ruime openingsuren hebben en ons geen panne kunnen veroorloven, zochten we een bedrijfszekere oplossing die ons maximale garantie kon bieden op vlak van netwerk uptime.

Office 365
Support
labconsult logo

3/10/2010

Labconsult - Koen D'Haese

Automatische back-ups, probleemloos werken van op afstand, gedeelde bestanden, een perfecte interne én externe communicatie en dat alles voor een vast maandbedrag.

Security
Support
houthandel verbrugghe logo

11/23/2005

Houthandel Verbrugghe - Véronique Rogiers

IT-Care denkt mee met de klant, biedt een oplossing op maat aan, maakt indruk door een uitstekende hulplijn en zweert bij een overzichtelijke en betaalbare service.

Teams
Telco
Voka_Logo

9/17/2020

VOKA - Stefanie Vanmeerbeek

Être facilement accessible pour les collègues et les clients est essentiel pour Voka - le réseau d'entreprises flamand. Pour faciliter la coopération interne et la communication avec les clients, Voka a présenté Microsoft Teams comme une solution de productivité et de téléphonie.

Office 365
spadel logo

5/20/2018

Spadel - Wassim Hdidouan

Depuis sa migration vers Office 365, Spadel utilise quelques nouveaux programmes, comme OneNote, OneDrive et Outlook.

Security
Support
klima+ logo

11/13/2017

Klima+ - Peter De Vos

Nous attendons d’un partenaire IT une approche proactive, des initiatives et des solutions IT qui nous facilitent le travail et renforcent notre efficacité.

Office 365
Support
setip logo

9/5/2017

Setip Belgium - Raphaël Gossiaux

Quand j’utilise un périphérique qui n’est pas le mien, je me connecte sur Office 365 en ligne et j’ai accès à mon courriel en quelques secondes.

Office 365
sint paulus logo

5/19/2017

Scholengemeenschap Sint-Paulus - Jean-Marie Noreillie

IT-Care a été très attentif à nos besoins et a rendu cet environnement très attrayant sur le plan visuel. Les réactions des utilisateurs sont d'ailleurs très positives.

Office 365
flamant home

3/14/2017

Flamant - Tom Van Bockstaele

IT-Care nous a fourni des réponses adéquates et a également proposé des solutions relatives à la problématique de Flamant. Ca nous a tout de suite mis en confiance.

Office 365
Goodplanet logo

10/26/2016

Goodplanet - Peter Hulpiau

L’automatisation de processus assure que les tâches suivent toujours le flux correct. Ceci est non seulement en interne, mais aussi comme plate-forme d’échange d’informations et de documents entre GoodPlanet et les parties externes.

Office 365
Support
Teamaccount logo

10/5/2016

TeamAccount - Geert Thoré

IT-Care comme TIC Expert a déjà prouvé être un bon choix de plusieurs façons.

Office 365
Telco
ACOD CGSP logo

8/16/2015

ACOD-CGSP - Michel Meyer

La sécurité des documents est très importante pour nous. Nous avons toute une série de données personnelles de nos affiliées que nous tenons absolument à protéger.

Office 365
Support
concordia textiles logo

7/9/2015

Concordia Textiles - Thierry Vermeulen

Notre mail serveur a dû être remplacé. Ce fut une première insertion de migrer vers Office 365.

Office 365
join for water protos logo

12/23/2013

Join For Water - Vincent Volckaert

Le partenaire IT-Care a accompagné Join For Water pendant la migration. Grâce à son expertise dans le langage de script de Microsoft Powershell, la configuration des différents paramètres a été nettement plus simple.

Support
esso logo

5/6/2012

Piet Vantieghem

Pour moi, la sécurité est la propriété la plus importante du cloud. J’ai beaucoup moins peur de perdre des données dû à un crash de serveur, un vol, un incendie, …

Office 365
Support
van reybrouck

4/24/2012

Mattias Van Reybrouck

C'était un grand défi. Mais nous l'avons relevé et sommes désormais satisfaits d'avoir opté pour un environnement Cloud avec l'aide d'un expert ICT professionnel.

Office 365
Support
remitrans logo

3/3/2012

Remitrans - Sofie Eeckhout

Depuis mars 2012, nous travaillons entièrement dans le cloud. Cela signifie qu'aucun serveur n'est plus dans nos locaux. Grâce à IT-Care, nous louons de l'espace serveur dans un centre de données hautement sécurisé.

Office 365
Support
transport van renterghem logo

6/27/2011

Guy Van Renterghem

Vu nos heures d’ouverture relativement étendues et dans la mesure où nous ne pouvons pas nous permettre de tomber en panne, nous avons cherché une solution fiable qui offrait une garantie maximale en termes de disponibilité du réseau.

Office 365
Support
labconsult logo

3/10/2010

Labconsult - Koen D'Haese

Back-ups automatiques, travail à distance optimal, portage de fichiers, communication interne et externe parfaite. Le tout pour un montant mensuel fixe.

Security
Support
houthandel verbrugghe logo

11/23/2005

Houthandel Verbrugghe - Véronique Rogiers

IT-Care réfléchit avec le client, propose une solution sur mesure, fait forte impression grâce à sa ligne de secours et garantit un service à la fois clair et abordable.

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.