Alternate Text

Over ons

IT-Care is de ideale partner voor kleine en grote KMO’s die uw business vraagstukken omzet in concrete IT-oplossingen. U wordt begeleid bij de optimalisatie van uw infrastructuur waardoor flexibel en efficiënt werken mogelijk wordt.

Door middel van strategisch advies en coaching worden stappen gezet richting hogere productiviteit, gebruiksgemak en samenwerkingsmogelijkheden binnen een veilige omgeving. Bovendien blijft IT-Care u verder ondersteunen met support voor zowel de administrator als de eindgebruikers.

Diensten

De dienstverlening van IT-Care kan in 4 kernblokken worden onderverdeeld:

Afhankelijk van uw specifieke noden en vragen wordt de focus op één of meerdere van deze pijlers gelegd. Sowieso staan deze 4 pijlers altijd in verbinding met elkaar. Met onze IT-Care 360° strategie nemen we u en uw medewerkers mee richting een moderne, flexibele en veilige werkplek.

Lees meer
Alternate Text
Alternate Text

Qui sommes-nous?

IT-Care transforme les problèmes des petites et grandes PME en solutions IT (informatique ?) concrètes. Nous vous accompagnons dans l'optimisation de votre infrastructure qui rend votre organisation plus flexible et efficace. À travers des conseils et un coaching stratégique, nous cherchons en permanence à améliorer la productivité, la facilité d'utilisation et les possibilités de collaboration dans un environnement sécurisé. En outre, IT-Care continue de vous soutenir au niveau de l'administrateur et des utilisateurs.

Services

Les services d'IT-Care peuvent être subdivisés en 4 grands blocs:

L'accent peut être mis sur un ou plusieurs de ces services en fonction de vos besoins et demandes spécifiques, mais ces 4 piliers restent toujours étroitement liés. Notre stratégie IT-Care à 360° vous garantit, à vous et vos collaborateurs, un environnement de travail à la fois sûr, moderne et flexible.

Lire la suite
Alternate Text

-- English version here --

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.