Alternate Text

IT-Care: switch to the modern workplace

In deze 5-delige webinar serie komt het volledige digitale transitie traject van IT-Care aan bod. Hoe hebben we bij IT-Care gebruik gemaakt van de laatste technologieën en evoluties om een flexibele en dynamische werkplek te creëren? Maar vooral: welke rol heeft Office 365 hierin gespeeld? Stap voor stap nemen we u mee in ons transitieverhaal en tonen we u hoe we de ‘modern workplace’ hebben geïntegreerd.

Deel 1: Migratie van de mail server naar Office 365

15 oktober 2019: 12u – 13u (bekijk de samenvatting hieronder)
Het migreren van de mailserver naar een cloud oplossing betekent voor heel wat bedrijven een eerste kleine stap richting de cloud. Binnen het Office 365 verhaal spreken we over een zeer lage instapkost, met heel veel voordelen voor de medewerkers. Hoe heeft IT-Care haar mailboxen gemigreerd? Wat waren de voordelen?


Deel 2: Intelligente fileserver op SharePoint

18 november 2019: 12u – 13u (bekijk de samenvatting hieronder)
Zoals bij vele bedrijven werden de bestanden bij IT-Care gedeeld onder collega’s door ze op een server te plaatsen. Een server dat eerst lokaal in het gebouw stond en later in een datacenter van Proximus. Nu werden alle bestanden op SharePoint geplaatst via een eenvoudige migratie. Benieuwd of uw fileserver morgen ook op SharePoint kan staan? En wat is een “intelligente” fileserver precies?


Deel 3: Teams als transparant communicatieplatform

17 december 2019: 12u – 13u
Met Skype for Business beschikte IT-Care reeds over een VOIP oplossing. Maar de komst van MS-Teams heeft toch heel wat nieuwe communicatiemogelijkheden meegebracht. Dit transparante communicatieplatform biedt heel wat functionaliteiten: chat, audio, video, conference calls, scherm delen, team gesprekken, 3rd party apps, … Te veel om zomaar te lanceren zonder plan. Welk plan had IT-Care bij de introductie van Teams?


Deel 4: De rol van Azure voor IT-Care

18 februari 2020: 12u – 13u
Azure helpt IT-Care bij het vormgeven van interne bedrijfsprocessen en deze van onze klanten. De mogelijkheden binnen Azure zijn eindeloos, maar wat gebruiken wij hier actief? Voor onze eigen organisatie en voor onze klanten.


Deel 5: Maximalisatie van het security niveau bij IT-Care

Uitgesteld
De boodschap van de modern workplace is vaak één van flexibiliteit. Altijd en overal op een efficiënte manier bedrijfsdata kunnen raadplegen. Maar wat met security? Hoe koppelen we bij IT-Care een moderne flexibele werkomgeving aan een hoog security niveau?

Extra webicare: tips en tricks omtrent thuiswerk.

24 maart 2020: 12u tot 13u
Omwille van de strenge maatregelen die de overheid heeft genomen m.b.t. het indammen van het coronavirus in ons land, zijn heel wat klanten overgeschakeld op thuiswerk. Binnen het Office 365 aanbod ligt de focus zeer sterk op altijd en overal kunnen werken, wat in deze moeilijke omstandigheden natuurlijk van pas komt. Welke tools, kunnen we nu gaan inzetten om productief vanop afstand te kunnen samenwerken?

Inschrijven

Schrijf snel in voor bovenstaand traject en ontdek welke stappen u nog kan zetten om deze moderne werkomgeving voor uw medewerkers te creëren.


Inschrijving:
Alternate Text

IT-Care: evolution vers le lieu de travail moderne

Cette série de 5 webinaires couvre l’ensemble du processus de transition numérique d’IT-Care. Comment avons-nous utilisé les dernières technologies et évolutions pour créer un lieu de travail flexible et dynamique? Mais surtout: quel rôle a joué Office 365 dans cette transition? Nous vous accompagnons pas à pas dans notre évolution et nous vous montrons comment nous avons intégré le "lieu de travail moderne".

Partie 1: Migration du serveur mail vers Office 365

15 octobre 2019: 12h – 13h (regardez le vidéo ci-dessous)
Pour de nombreuses entreprises, la migration du serveur mail vers une solution cloud constitue un premier petit pas vers le cloud. En regardant les licences d’Office 365, nous parlons d'un coût d'entrée très bas, avec de nombreux avantages pour les employés. Comment IT-Care a-t-il migré ses e-mails? Quels sont les avantages?


Partie 2: Serveur de fichiers intelligent sur SharePoint

22 novembre 2019: 12h – 13h (regardez le vidéo ci-dessous)
Comme dans beaucoup d'entreprises, les fichiers d'IT-Care ont été partagés entre collègues en les plaçant sur un serveur. Un serveur situé initialement dans le bâtiment, puis dans un centre de données Proximus. Maintenant, tous les fichiers ont été placés sur SharePoint via une migration simple. Vous vous demandez si votre serveur de fichiers peut également être sur SharePoint à partir de demain? Et qu'est-ce qu'un serveur de fichiers "intelligent"?


Partie 3: Microsoft Teams en tant que plateforme de communication transparente

16 décembre 2019: 12h – 13h
Avec Skype for Business, IT-Care disposait déjà d’une solution VOIP. Mais l'arrivée de MS-Teams a apporté de nombreuses nouvelles options de communication. Cette plate-forme de communication transparente offre de nombreuses fonctionnalités: chat, audio, vidéo, conférences téléphoniques, partage d'écran, conversations d'équipe, applications tierces,… Trop de choses à lancer sans plan. Quel était le plan de IT-Care avec l’implémentation de Teams?


Partie 4: Le rôle de Microsoft Azure pour IT-Care

20 février 2020: 12h – 13h
Azure aide IT-Care à mettre en place un lieu de travail moderne et flexible, chez nous en interne et chez nos clients. Les possibilités dans Azure sont infinies, mais que utilisons-nous activement ici? Pour notre propre organisation et pour nos clients.


Partie 5: Maximisation du niveau de sécurité chez IT-Care

Reporté
L’histoire du lieu de travail moderne est souvent concentré autour de la flexibilité. Être capable de consulter les données de l'entreprise efficacement, toujours et partout. Mais qu'en est-il de la sécurité? Comment associer un environnement de travail moderne et flexible à un niveau de sécurité élevé?

Webinaire supplémentaire: Travailler à domicile, quelques conseils.

26 mars 2020: 12h à 13h
En raison des mesures strictes prises par le gouvernement concernant le confinement du coronavirus dans notre pays, de nombreux clients sont passés au travail à domicile. Dans Office 365, l'accent est mis sur la possibilité de travailler n'importe où et n'importe quand, ce qui est bien sûr utile dans ces circonstances difficiles. Quels outils pouvons-nous maintenant utiliser pour pouvoir travailler de manière productive à distance?

S'inscrire

Inscrivez-vous rapidement pour ce traject ci-dessus et découvrez les étapes que vous pouvez encore suivre pour créer cet environnement de travail moderne pour vos employés.


S'inscrire:

-- English version here --

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.