Tool beschikbaar in Office 365 voor het maken van formulieren en enquêtes

Microsoft is een gebruiksvriendelijke tool voor het maken van enquêtes en polls aan het uitrollen op de Office 365 tenants: Microsoft Forms. Dit onderdeel was al actief in het onderwijs, maar nu ook voor bedrijven.

 

Voor mij is Forms terug een mooie aanvulling op het Office 365 gamma. Via Forms kan je tal van info verzamelen: van klantenfeedback tot werknemerstevredenheid en tal van andere soorten enquêtes. In enkele muisklikken zet je je vragenlijst op. Geen training nodig, zo eenvoudig gaat het. De respondenten kunnen het formulier gewoon in hun browser invullen, zonder een speciale app of dergelijke te moeten installeren.

 

Via 'question branching' kan je de enquête in een bepaalde richting laten sturen. Het aantal vragen en de volgorde van de vragen hangt dan af van wat de respondent invult per vraag. Vult men bijvoorbeeld 'neen' in op een bepaalde vraag, dan kan je instellen dat er meteen een reeks vragen overgeslagen wordt.

 

Dankzij de real-time Excel integratie beschik je steeds over up-to-date antwoorden. Klik op 'responses' om de resultaten te zien, die bovendien in handige grafieken weergegeven worden (automatisch). Zo kan je in een oogopslag de antwoorden visualiseren aan de hand van taartdiagrammen en dergelijke. Je kan nog een stap verder gaan en de resultaten in Excel openen, om een grondigere analyse uit te voeren.

 

Verder kan je Forms personaliseren door je eigen logo in je creaties te verwerken. Zo ziet alles er netjes en professioneel uit, zonder veel werk. Stuur de link van je Form door naar de mensen die je wil bereiken. De survey is bovendien dynamisch en past zich aan elk scherm aan zodat je er ook onderweg aan kunt werken (laptop, tablet, smartphone, ...).

 

Doordat Microsoft Forms deel uitmaakt van de Office 365 suite, voldoet het ook aan de verwachtingen op vlak van compliancesecurirty en privacy. De informatie wordt vergaard via en blijft in Office 365. De IT-admin kan bovendien de gebruikerslicenties beheren en zo co-authoring wel of niet toestaan binnen de organisatie. Forms is beschikbaar in volgende Office 365 abonnementen: Business Essentials, Business Premium, E1, E3 en E5.

 

Microsoft Forms biedt een eenvoudige, gebruiksvriendelijke oplossing om data te verzamelen aan de hand van surveys en polls. Voor de complexere vragen en taken is er PowerApps en SharePoint lists. Op die manier kan je op maat gemaakte formulieren maken.

 

Handig, toch? Probeer Forms zeker even uit en laat ons weten wat je ervan vindt.

 

Lees meer:

Hoe IT-Care haar FiFa World Cup 2018 pronostiek organiseerde met de hulp van Forms en Power BI

forms antwoorden
forms tablet


Nouvel outil disponible dans Office 365 pour créer des formulaires et des enquêtes

Microsoft est en train de déployer un outil facile à utiliser pour créer des enquêtes,des questionnaires et des sondages pour Office 365: Microsoft Forms (Formulaires). Ce composant était déjà actif pour l'éducation, mais maintenant aussi pour les entreprises.

 

Forms, pour moi une belle addition à la gamme Office 365. En utilisant Forms, vous pouvez recueillir beaucoup d'informations, des commentaires clients à la satisfaction des employés et bien d'autres types d'enquêtes. En quelques clics, vous créez un questionnaire. Aucune formation nécessaire, aussi simple que cela. Les répondants peuvent simplement entrer dans leur forme et ceci dans leur propre navigateur, sans une application spéciale à installer.

 

Grâce à "branchement question" vous pouvez faire ajuster l'enquête dans une direction particulière. Le nombre de questions et l'ordre des questions dépendent de ce que remplit le répondant pour chaque question. Par exemple, quand on remplit 'non' à une question particulière, on peut immédiatement sauter un certain nombre de questions.

 

Grâce à l'intégration Excel en temps réel, vous pourrez toujours avoir lesmises à jour des réponses. Cliquez sur 'réponses' pour voir les résultats, qui sont également présentés dans des graphiques à portée de main (automatique). Ainsi, vous pouvez visualiser en un coup d'œil les réponses en utilisant des diagrammes circulaires et autres. Vous pouvez aller plus loin et ouvrir les résultats dans Excel pour effectuer une analyse plus approfondie.

 

De plus, vous pouvez personnaliser les formulaires en incorporant votre propre logo dans vos créations. Donc, tout est soigné et professionnel, sans beaucoup de travail. Envoyez un lien vers votre formulaire aux personnes que vous souhaitez atteindre. L'enquête est également dynamique et s'adapte à tous les écrans de sorte que vous pouvez également travailler sur votre pouce (ordinateur portable, tablette, smartphone, …)

 

Parce que Microsoft Forms fait partie de la suite Office 365, il répond également aux attentes en ce qui concerne la conformité, la sécurité et la confidentialité. Les informations sont recueillies à travers de et reste dans Office 365. De plus, l'administrateur informatique peut gérer les licences d'utilisateurs et permettre "co-auteur". Forms est disponible dans les abonnements Office 365 suivants: Business Essentials, Business Premium, E1, E3 et E5.

 

Microsoft Forms offre une solution simple et conviviale pour recueillir des données sur la base des enquêtes et des sondages. Pour les tâches plus complexes, il y a PowerApps et les listes SharePoint. De cette façon, vous pouvez créer des formulaires sur mesure.

 

Pratique, non? Essayez certainement Forms et laissez-nous savoir ce que vous en pensez!

 

Lire plus:

Comment IT-Care a-t-elle organisé son pronostic de la FIFA World Cup 2018 à l’aide de Forms et de Power BI?

forms antwoorden
forms tablet

English

English

forms antwoorden
forms tablet

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.