Unieke apps voor interne bedrijfsprocessen

Automatiseer en vereenvoudig diverse processen binnen de organisatie met Microsoft PowerApps en Flow. Deze Office 365 tools laten u toe om uw eigen applicaties vorm te geven. Bovendien kan je deze applicaties naadloos integreren in andere Office 365 toepassingen zoals Outlook mail & agenda, SharePoint, Forms en zoveel meer. 

 

Kan je zelf geen toepassing bedenken? Denk aan automatische verlofaanvragen, bestellingen van marketing- of administratief materiaal, aanvraag voor een nieuwe laptop, onkostenregistratie met foto functie, … 

 

Wil je weten of wij jouw app kunnen ontwikkelen? Contacteer ons.

 

Lees meer:

PowerApp bij IT-Care: Registratie app 

 

powerapps
powerapps mobile
powerapps mobile 2


Applications uniques pour processus d'exploitation internes

Automatisez et simplifiez plusieurs processus dans l'organisation avec Microsoft PowerApps et Flow. Ces outils Office 365 permettent de donner forme à vos propres applications. Ces applications s'intègrent en outre très facilement dans d'autres applications Office 365 comme Outlook mail & agenda, SharePoint, Forms et bien plus encore. 

 

Vous ne voyez pas d'application possible? Pensez aux demandes de congés automatiques, aux commandes de matériel de marketing ou administratif, à une demande pour un nouvel ordinateur portable, à l'enregistrement des frais avec fonction photo, … 

 

Voulez-vous savoir si nous pouvons développer votre application? Contactez-nous.

 

Notre exemple:

PowerApp chez IT-Care: application d'enregistrement

powerapps
powerapps mobile
powerapps mobile 2

English

English

powerapps
powerapps mobile
powerapps mobile 2

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.