IT-dienstverlener Savaco neemt cloud integrator IT-Care over

IT-Care wordt overgenomen door Savaco, een informaticabedrijf met hoofdzetel te Kortrijk. Binnen de digitale sector volgen de innovaties elkaar in een razend tempo op. Om deze voor onze klanten op te volgen en bij hen te implementeren, is een verdere schaalvergroting nodig.

 

In 2008 werd IT-Care nv opgericht om de nadruk te leggen op de integratie van de Cloud bij Belgische ondernemingen. Met Microsoft en Proximus als voornaamste partners is IT-Care uitgegroeid tot een succesvolle IT-dienstverlener met een omzet van 5 miljoen euro, waar een 30-tal collega's meer dan 600 tevreden klanten dagdagelijks ondersteunen.

 

Sinds de oprichting is IT-Care steeds een pionier geweest in zijn vakgebied. De snel veranderende markt en de huidige 'war for talent' zorgen ervoor dat een partnership van primordiaal belang is om deze positie te kunnen behouden. De stevige organisatiestructuur en uitgebreid portfolio die Savaco te bieden heeft, zullen ervoor zorgen dat de diensten en toegevoegde waarde naar onze klanten verder kunnen blijven groeien.

 

Savaco is in 1991 opgericht en uitgegroeid tot een technologiebedrijf dat bedrijven en organisaties begeleidt in hun traject naar digitale transformatie. Savaco heeft een sterke reputatie opgebouwd en heeft kantoren in Kortrijk en in Gent. Met 9 Trends Gazelle nominaties op zak, loopt duurzame groei als rode draad doorheen de geschiedenis van Savaco. Met het instappen van financiële partner AAC Capital begin 2018 en nu met deze overname van IT-care zet Savaco zijn groeiambities verder kracht bij.

 

Op korte termijn zal deze overname niet veel veranderen naar klantbenadering toe. IT-Care klanten kunnen uiteraard blijven rekenen op de huidige kwalitatieve dienstverlening, die volgens Serge De Geyter, CEO van IT-Care, verder kan uitgebreid worden met Savaco-diensten, enerzijds op het vlak van hybride datacenters, cyber security, connectiviteit en anderzijds rond applicaties zoals CAD & PLM, Enterprise Service Management, Internet of Things, Big Data Analytics en Augmented Reality.”. De Geyter: “Savaco zal een meerwaarde kunnen bieden aan een aantal klanten die nood hebben aan een uitbreiding van de dienstverlening dankzij het ruime product- en dienstenportfolio van Savaco, zijnde o.a. 24/7 support en begeleiding bij complexe SharePoint en hybride IT-infrastructuur projecten.”

 

Beide organisaties blijven voorlopig ook opereren vanuit hun huidige locaties (Kortrijk, Gent en Poperinge). “We willen deze transitie geleidelijk en behapbaar doorvoeren. Dit lijkt ons het beste voor zowel medewerkers en klanten. Het finale doel is wel om beide partijen te laten samensmelten en onder de Savaco-vlag verder te gaan.” aldus de CEO’s van Savaco Rik Vandemoortele en Carl Sabbe.

 

Met deze overname versterkt Savaco zijn omzet tot €37 milj. en groeit tot ruim 180 medewerkers.

 

Bezoek www.savaco.com  voor meer informatie.

Savaco ITCare
Savaco IT about impact


L’entreprise ICT Savaco acquiert l’intégrateur cloud IT-Care

IT-Care a été acquis par Savaco, une entreprise ICT siégeant à Courtrai. Dans le secteur informatique, les innovations se succèdent rapidement, afin de suivre ces innovations et de les mettre en œuvre chez les clients, une expansion était devenue presque nécessaire.

 

En 2008, IT-Care nv a été fondé avec la mission d’intégration du Cloud dans les entreprises belges. Avec Microsoft et Proximus comme partenaires principaux, IT-Care est devenu une entreprise prospère avec un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. Une trentaine de collègues gère plus de 600 clients chaque jour.

 

Depuis sa création, IT-Care a toujours été un pionnier dans son domaine. Les dernières tendances du marché et la « Guerre des talents » font qu’un partenariat est d’une importance primordiale afin de pouvoir maintenir cette position. La solide structure organisationnelle et le vaste portefeuille de Savaco feront en sorte que nos services et notre valeur ajoutée puissent continuer à croître.

 

Savaco, fondée dans le centre d'entreprises de Wevelgem en 1991, est aujourd'hui une entreprise réputée, fournissant des services informatiques complets. Depuis 2012, Savaco a son siège social au Beneluxpark à Courtrai. Avec 9 nominations Trends Gazelle, la croissance durable est devenue un fil conducteur tout au long de l’histoire de Savaco. Avec l’embarquement du partenaire financier AAC Capital début 2018 et maintenant avec cette acquisition d’IT-Care, Savaco poursuit ses ambitions de croissance.

 

Initialement, cette acquisition ne changera pas grand-chose pour les services envers les client. Les clients d’IT-Care peuvent continuer à faire appel aux services existants et de la même façon, des services qui, selon Serge De Geyter, CEO d’IT-Care, peuvent également être élargis avec les services de Savaco, d’une part dans le domaine des datacenters hybrides, de la cybersécurité, de la connectivité et d’autre part au niveau des applications telles que CAO & PLM, Enterprise Service Management, l’internet des objets, Big Data Analytics et la réalité augmentée. De Geyter : « Savaco peut offrir une valeur ajoutée à un certain nombre de clients qui ont besoin d’une expansion des services grâce au vaste portefeuille, notamment du support 24/7 ou de l’assistance au niveau des projets SharePoint ou dans le contexte d’infrastructures complexes. »

 

Pour le moment, les deux organisations continuent à opérer à partir de leurs sièges actuels (Courtrai, Gand et Poperinge). « Nous voulons introduire cette transition progressivement et d’une manière gérable. Cela nous semble le mieux pour les employés et les clients. L’objectif final est de fusionner les deux côtés et de continuer sous le nom Savaco. » disent les CEO’s de Savaco Rik Vandemoortele et Carl Sabbe.

 

Avec cette acquisition, Savaco renforce son chiffre d’affaires à 37 millions d’euros et s’élève à plus de 180 employés.

 

Visitez www.savaco.com pour plus d’informations.

Savaco ITCare
Savaco IT about impact

English

English

Savaco ITCare
Savaco IT about impact

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.