We wensen u met IT-Care in 2019 een goede Teams integratie toe

We hebben er allemaal al van gehoord en eventueel af en toe eens mee getest met een aantal collega’s: Microsoft Teams. Het nieuwe paradepaardje van Microsoft doet steeds meer zijn intrede bij Belgische bedrijven. Al blijft Teams bij vele bedrijven steken in een soort van testfase of een premature introductiefase. (Te) Weinig collega’s gebruiken de toepassing waardoor de voordelen aan kracht verliezen. Ook bij IT-Care hebben we deze problemen ondervonden bij de implementatie van Teams, maar gaandeweg hebben we de toepassing collectief beter leren gebruiken.  

 

Nu willen we natuurlijk onze kennis en ervaringen delen en samen met jullie zorgen voor een vlekkeloze Teams integratie. Maar we beseffen maar al te goed dat Teams niet voor alle organisaties dezelfde rol zal spelen. Het is een toepassing dat op maat van de firma kan aangepast worden. We willen dan ook bij onze klanten zelf gaan kijken hoe zij de blijde intrede van Teams ervaren.  

 

Dit is dan ook de insteek van onze zeer kleinschalige interactieve Teams sessies die we volgende week bij Microsoft in Zaventem organiseren (geef toe, er zijn slechtere locaties). We organiseren 2 sessies waarvan 1 Nederlandstalig en 1 Franstalig. De reden van deze opsplitsing is enkel te wijten aan de hoge interactie die we hopen te creëren. Taal kan op dat vlak een barrière zijn. De uitgenodigde bedrijven sturen telkens hun CEO of CIO waardoor de interactieve sessies zeer interessant kunnen worden, ook voor ons.  

 

De inhoud van de sessie wordt samengesteld door IT-Care in samenwerking met Microsoft en Proximus. We overlopen de basis mogelijkheden van Teams met natuurlijk ook de  VOICE integratie. Welke componenten heeft een bedrijf nodig om haar medewerkers te laten bellen via Teams? Proximus zal bij deze verder toelichten hoe zij hier een meerwaarde kunnen betekenen.  

 

Onder de aanwezige bedrijven zit een gezonde mix van grote en minder grote organisaties, gaande van 50 tot 2000 medewerkers. Tussen de aanwezigen zitten bijvoorbeeld Crops (Ooigem), Inagro vzw (Rumbeke-Beitem) en spmt Arista (Brussel). We zijn er van overtuigd dat we van elkaar kunnen leren en we hopen op een boeiend gesprek tussen decision makers met als resultaat … ?

 

Lees hier het resultaat:

Candor zet stap richting moderne werkplek met Teams 

Teams als telefooncentrale voor VOKA?

Microsoft zaventem 1
microsoft zaventem 2


IT-Care vous souhaite une bonne intégration de Teams en 2019

Nous en avons tous entendu parler et nous l'avons même testé de temps à autre avec plusieurs collègues: Microsoft Teams. Le nouveau fleuron de Microsoft séduit de plus en plus de sociétés belges, même s'il en reste encore souvent au stade du test ou de l'introduction préliminaire. (Trop) peu de collègues utilisent l'application et passent ainsi à côté des nombreux avantages qu'elle propose. IT-Care a également rencontré ces problèmes lors de l'implémentation de Teams mais a progressivement appris à mieux utiliser collectivement l'application.  

 

Aujourd'hui, nous voulons naturellement partager nos connaissances et expériences et garantir avec vous une parfaite intégration de Teams. D'un autre côté, nous savons aussi pertinemment que Teams ne jouera pas le même rôle pour toutes les organisations. Il s'agit d'une application qui peut être appliquée sur mesure pour chaque société. Nous voulons donc aussi voir chez nos clients comment ils vivent la joyeuse entrée de Teams.  

 

Ce sera donc aussi l'angle d'approche de nos petites séances Teams interactives que nous organiserons la semaine prochaine chez Microsoft à Zaventem (avouez qu'il y a pire comme endroit). Au programme, 2 séances, dont 1 en français et 1 en néerlandais pour plus d'interaction. Car comme chacun le sait, la langue peut être une barrière importante dans ce cas. Les entreprises invitées délégueront chaque fois leur CEO ou CIO, ce qui devrait nous valoir des séances interactives très intéressantes.  

 

Le programme de la séance sera établi par IT-Care, en collaboration avec Microsoft et Proximus.  Nous parcourrons les possibilités de base de Teams, avec bien sûr aussi l'intégration VOICE. Quels sont les éléments dont une entreprise a besoin pour permettre à ses collaborateurs de téléphoner avec Teams? Proximus expliquera dans ce cas la valeur ajoutée qu'il peut apporter.  

 

Parmi les entreprises présentes, figurera un bon mélange de grandes et moins grandes organisations employant de 50 à 2.000 collaborateurs. Parmi elles, citons par exemple Crops (Ooigem), Inagro vzw (Rumbeke-Beitem) et spmt Arista (Bruxelles). Nous sommes convaincus que nous aurons tous des choses à apprendre les uns des autres et nous espérons des discussions passionnantes entre décideurs. 

 

Découvrez le résultat ici:

Candor opte pour un espace de travail moderne avec Teams 

Teams comme central téléphonique pour le VOKA? 

Microsoft zaventem 1
microsoft zaventem 2

English

English

Microsoft zaventem 1
microsoft zaventem 2

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.