Files on demand

‘Files on demand’ zorgt er voor dat uw OneDrive en SharePoint bestanden altijd zichtbaar zijn lokaal op uw pc. De gesynchroniseerde bestanden zijn beschikbaar in uw verkenner. Elk bestand krijgt naast de bestandsnaam een icoon die info geeft omtrent de status van dat bestand. Er zijn 3 verschillende icoontjes: 

  • Wolkje: de bestanden zijn online beschikbaar. Wanneer u deze bestanden opent zal de OneDrive client deze eerst op de achtergrond downloaden. De gebruiker merkt dit niet. 
  • Groen vinkje op witte achtergrond: de bestanden staan lokaal op de pc. De OneDrive client heeft deze bestanden lokaal op uw pc gesynchroniseerd omdat u het bestand recent heeft gebruikt. 
  • Wit vinkje op groene achtergrond: de bestanden staan lokaal op de pc. Het bestand is altijd offline beschikbaar op uw pc. 

‘Files on demand’ gaat dus op een slimme manier om met de beschikbare ruimte op uw pc. Wanneer uw OneDrive of SharePoint bibliotheek te groot is voor de opslagcapaciteit van uw pc, worden uw bestanden zichtbaar maar zijn ze niet lokaal opgeslagen. Vaak gebruikte bestanden worden wel lokaal gesynchroniseerd. Wanneer een bestand altijd lokaal beschikbaar moet zijn, kan u dit handmatig instellen. 

 

Meer info:

Mijn bestanden in OneDrive (for Business) 

Documentsbibliotheek in SharePoint 

Bestanden delen in Teams 

 

files on demand icons


Fichiers à la demande

«Fichier à la demande » fait en sorte que vos fichiers OneDrive et SharePoint soient toujours disponibles localement sur votre PC. Les fichiers synchronisés sont disponibles dans votre explorateur. Outre un nom de fichier, chaque fichier est accompagné d'une icône qui donne des informations sur son statut. Ces icônes sont au nombre de 3: 

  • Nuage : fichiers disponibles en ligne. Si vous cliquez sur ces fichiers, l'application OneDrive Client les téléchargera d'abord en arrière-plan, sans que l'utilisateur ne le remarque. 
  • Coche verte sur fond blanc : fichiers disponibles localement sur le PC. L'application OneDrive Client a synchronisé ces fichiers localement sur votre PC parce que vous les avez utilisés récemment. 
  • Coche blanche sur fond vert : fichiers disponibles localement sur le PC. Le fichier est toujours disponible hors ligne sur votre PC. 

La fonction «Fichier à la demande » gère donc intelligemment l'espace disponible sur votre PC. Quand votre bibliothèque OneDrive ou SharePoint devient trop grande pour la capacité de stockage de votre PC, vos fichiers sont visibles, mais ne sont pas stockés localement. Les fichiers souvent utilisés sont par contre synchronisés localement. Si un fichier doit toujours être disponible localement, vous pouvez le définir manuellement.

 

Plus d'info:

Mes fichiers dans OneDrive (Business)

Bibliothèque de documents dans SharePoint 

Partage de fichiers dans Teams 

files on demand icons

English

English

files on demand icons

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.