Hoe IT-Care haar FiFa World Cup 2018 pronostiek organiseerde met de hulp van Forms en Power BI

De Rode Duivels zetten hun beste beentje voor op het W.K. voetbal te Rusland momenteel. Ook bij IT-Care supporteren we mee voor onze nationale trots! We hebben een pronostiek onder de collega's georganiseerd en hoe konden we dit beter aanpakken dan met 'onze' Office 365? We vertellen je er graag meer over in deze blogpost.

 

Via Forms - onderdeel van Microsoft Office 365 - werd op een gebruiksvriendelijke manier een vragenlijst opgesteld. Je kon per groep de verwachte rangschikking aanduiden en vervolgens telkens aanduiden wie naar de volgende rondes zou doorgaan. Tot slot nog enkele algemene vragen zoals polsen naar de topschutter en het winnende land.

 

De collega die de vragenlijst opstelde, ziet de antwoorden van de deelnemende collega's. De weergave in Forms is tamelijk basic, daarom werd de data ook voor alle medewerkers in een Power BI dashboard beschikbaar gemaakt. Je ziet in het dashboard dezelfde antwoorden als in Forms, maar verrijkt met externe datasets. Zo kan je in real-time meevolgen hoeveel matches er reeds gespeeld zijn dankzij connecties naar Fifa.com en Wikipedia. De info wordt in real-time weergegeven. Wanneer de website van FiFa dus aangepast wordt, resulteert dit in een automatische update van het IT-Care Power BI dashboard. Op die manier kan je heel gemakkelijk de resultaten zien en conclusies trekken.

 

Wat kunnen deze tools nu voor jou betekenen? Voor je eigen organisatie kan je gebruik maken van gelijkaardige dashboards. Je kan bvb. meevolgen hoe de verkopen van je sales medewerkers evolueren, inzoomen op 1 bepaalde verkoper, zien welke producten of diensten het best verkopen, enz. De mogelijkheden zijn eindeloos!

wk pronostiek forms
wk forms pronostiek
wk power bi pronostiek
wk pronostiek power bi


Comment IT-Care a-t-elle organisé son pronostic de la FIFA World Cup 2018 à l’aide de Forms et de Power BI?

Les Diables Rouges sont en train de faire de leur mieux lors de la Coupe du Monde de football en Russie. IT-Care elle aussi encourage notre fierté nationale ! On a organisé un pronostic entre les collègues et à cet effet, « notre » Office 365 s’est avéré le meilleur outil. On vous racontera plus dans ce blogue.

 

À l’aide de Forms, un composant de Microsoft Office 365, on a rédigé un questionnaire de façon conviviale. Par groupe, on a pu désigner le classementattendu et les équipes dont on croyait qu’elles se qualifieraient pour les tours suivants. Pour finir, il y avait aussi quelques questions générales, comme sur le meilleur buteur et le pays vainqueur.

 

Le rédacteur du questionnaire voit les réponses des collègues participants. La visualisation dans Forms étant assez élémentaire, les données ont été rendues disponibles pour tous les collaborateurs sur un tableau de bord Power BI. Sur ce tableau de bord, on peut voir les mêmes réponses que dans Forms, mais cette fois-ci complétées par des datasets externes. On peut ainsi suivre en temps réel combien de matchs on a déjà joués grâce aux connections vers Fifa.com et Wikipedia. Les infos sont affichées en temps réel. Par conséquent, si le site web de FiFa se modifie, le tableau de bord Power BI d’IT-Care sera automatiquement mis à jour. On peut ainsi très facilement voir les résultats et tirer des conclusions.

 

Ces outils, que peuvent-ils signifier pour toi ? Pour ta propre organisation, tu peux utiliser des tableaux de bord semblables. Tu peux, par exemple, suivre l’évolution des ventes de tes collaborateurs salesfaire un gros plan sur un certain vendeur, voir quels produits ou services se vendent le mieux etc.  Les possibilités sont infinies!

wk pronostiek forms
wk forms pronostiek
wk power bi pronostiek
wk pronostiek power bi

English

English

wk pronostiek forms
wk forms pronostiek
wk power bi pronostiek
wk pronostiek power bi

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.